Yaratıcı Drama Etkinliği   Ezbere dayalı sistem çocuğun zihinsel gelişimini, paylaşma yeteneğini, anlama ve araştırma yeteneğini olumsuz yönde etkileyen bir yöntemdir. Drama eğitim ve öğretimde henüz yeni bir oluşumdur. Bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlayan bir etkinliktir drama. Bir yaşantıyı, oyunu, olayı tiyatro tekniklerinden faydalanarak geliştirmek ve canlandırmak dramanın temel tanımıdır. Öğrencilerin bir

Read more…