Art'n More
Bağlama ve Saz Arasındaki Fark

Saz ve bağlama terimleri aynı iki çalgı için kullanılır. Aslında “bağlama” bazen saz olarak ta tabir ettiğimiz bildiğimiz enstrümanın adıdır. Saz ise bütün telli çalgıların genel adıdır. Eski zamanlarda bütün telli çalgıların genel adı olarak saz kullanılırmış. Zamanla bu tabir sadece şu anda kullandığımız tek bir enstrüman için kullanılmaya başlanmış ve yakın tarihte de “saz” tabirinin yerini “bağlama” tabiri almış. Yani bu durumda her bağlama bir sazdır ancak her saz bir bağlama değildir diyebiliriz. Bahsettiğimiz enstrümana neden bağlama dendiği ile ilgili teoriler bulunmaktadır. Bu teorilerden birisi, saza perde bağlanmasından sonra “bağlama” tabirinin kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bir diğeri ise sazın gövdesindeki kapağın değişmesi ile ilgilidir. Önceleri bağlama gövdesinde deri gibi çeşitli malzemeler kullanılmaktaydı. Metal telin gelişimiyle sazın direncine dayanıklı kapak ihtiyacı ortaya çıktı ve bu yüzden ahşap kapak kullanılmaya başlandı. Ahşap kapağın göğüse kapatılması bağlama yöntemi ile gerçekleştiğinden saza bağlama denmeye başlandığı düşünülmektedir. Bunlar birer teori olmaktadır ve net bir bilgi değeri taşımamaktadırlar.

Ücretsiz Deneme Dersleri İçin Arayın!

Comments are closed.