Klarnet Nedir?               Klarnet tek kamışlı, tahtadanüflemeli çalgılar ailesinin bir üyesidir. Metal klarnetler de vardır ama bunlar kaliteli ses vermez. İç çapı yaklaşık 1,5 cm olan silindirik bir boru biçimindedir. Alt uca hafifçe genişleyen bir kalakla son bulur. Klarnetin üflenen bölümüne bek ismi verilir. Üflemelilerde bek seçimi oldukça önemlidir. Kişinin fizyolojik yapısına göre profesyonel bir yönlendirmeyle

Read more…