Art'n More
Keman Hakkında Bilgiler ve Kemanda Duruş

Keman, 1600’lü yıllarda Batı dünyasında gelişmeye başlayarak günümüze kadar üzerinde en fazla eser yazılan ve çalma tekniği açısından en çok üzerinde çalışılan enstrümandır.
Kemanın kullanılabilir ses oktavı 4 oktavdır. Müzikaliteyi en iyi ortaya çıkaran ve müzikal anlatmada çeşitliliği olan bir enstrüman olduğu için çoğu bestecinin gözde çalgısıdır. Yaylı çalgı ailesinin en kıvrak, ses rengi bakımından en virtüöz üyesi olan bu enstrüman bir çok besteci tarafından eser yazılmış, değişik ses renkleri bakımından oldukça çaba sarf edilmiş bir enstrümandır.
Keman tını yönü ve ses üretimi bakımından tüm çalgıların en rahat ve en esnek enstrümanlarındandır. Üretebildiği ses çeşitliliğiyle insan sesine yaklaşan çalgılardan biridir.
Yaylı çalgılar eğitiminin en temel boyutu olarak kabul gören keman eğitiminin, belli plan, hedef ve yöntem doğrultusunda yapılmalıdır, ancak böyle başarıya ulaşabilirsiniz.
Keman sağ ve sol elimizin aynı anda, eş güdümlü bir biçimde hareket ettirilmesiyle beraber çalınan bir enstrümandır. Bu anlamda kas ve motor gelişimi açısından 6 ve 8 yaşında kemana başlamak başlangıç evresini daha kolay atlatmanızı sağlar. Ama bu ileri yaşlarda keman öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez. Sadece kemanı tutuş açısından ve enstrümana hakimiyet bakımından çocuklara oranla biraz daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.
Temel davranış ve teknikleri kazandıktan sonra kemandan elde etmeniz gereken ilk şey kusursuz bir entonasyon olmalı. Bu durum aynı zamanda hassas ve eğitimli bir kulak inşa etmenizi sağlayacaktır. Entonasyon; müziğe renk ve değişen bir ruh hali katmaktadır. Müziğe etkileyici bir imkan sunar. Entonasyon bir müzik parçası inşa edilirken tek tek notalara ayrılma biçimidir.

Keman Doğru Bir Biçimde Nasıl Tutulur?
En başta çalmak istediğimiz enstrümanı doğru tutmak en önemlisidir. Keman çalmak istiyorsak önce keman nasıl tutulur onu öğrenmemiz gerek. Eğer kemanı doğru ve düzgün şekilde tutmayı öğrenmediyseniz ya da tutmuyorsanız ilerleyen süreçte çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sesleri doğru ve temiz bir biçimde çıkaramayız, çabuk yoruluruz ve olması gerektiğinden çok daha yavaş ilerleme kat ederiz. Bu tip sorunlar yaşamamak için keman nasıl doğru tutulup çalınır önce bunu bilmemiz gerekir.
Müzik alanında bir çok enstrüman vardır. Bunların arasında bir de yaylı ailesi olarak adlandırılan ailenin içinde keman yer alır. Yaylı ailesi dediğimiz yani yaylı çalgılar yayla çalınan ve telleri bulunan müzik aletleridir. Bunların içinden biri de kemandır.
Keman küçük boyutta bir yaylı çalgıdır. Çene altına koyulup çalınır. Kemanın doğru tutulması çok önemlidir. Eğer doğru tutmazsak doğru da çalamayız. Kemana başlamak için en erken yaş 8-9 yaş olmalıdır. Çünkü el, kol v denin kemani tutup hakim olması ve yeterli güce ulaşması için ancak o yaşlar ideal olmaktadır. Bu yaşlarda da gelişim çağı içinde oldukları için keman çalmak daha kolay oluyor. Keman çok ağır bir enstrüman olmadığı için çenenizin altında kolaylıkla kontrol edebilir ve taşıyabilirsiniz. Dahası bazen kemanı çenesinde tutarken başka işler yapan bile var. Çoğu kemanlar ahşap yapıda olduğundan dolayı dokusu da bu sebeple yumuşak oluyor.

Keman Tutarken Dikkat Gerekenler
Kemanı çene ve omzun arasına yerleştiriyoruz ve elimizle sapını tutuyoruz. Diğer elimizle de yayını tutarak kemanı çalıyoruz. Her şey bu kadar kolay evet ama öncesinde alışmak gerekiyor. Kemanı tutan elimiz aynı zamanda da notalara da basıyor. Keman tutuşunu öğrenmek çok zor değildir. Çoğu kişi gösterilince direk anlayıp tutuşu sağlayabiliyor ve geriye sadece almak kalıyor. Keman klasik bir müzik aletidir ve uzun yıllardır hatta yüzyıllardır var olan bir enstrümandır. Günümüzdeyse elektro kemanlar üreterek biraz daha keman çeşitlerini farklılaştırdılar.
Keman dersini ilk kez alıyorsanız bu ders önce keman tutuşuyla başlar. Bu aşama ilk derste tamamlanır. Çünkü keman tutuşunda çok fazla bir şey yoktur. Sadece ellerimizin ve kollarımızın buna alışması gerekiyor. Kemanı tutarken çene ve omzunuzu da kasmamanız gerekiyor. Kemanı tutacağım diye bu sefer vücutta kasmaktan dolayı bazı bölge ve kas gruplarında ağrılar meydana gelmektedir. Bu yüzden oldukça rahat olmak ve kendimizi kasmamak gerekir.

Kemanda Yay Çekme Teknikleri
Kemanda yay teknikleri oldukça önemli bir noktadır. Bu teknikleri şöyle sıralayabiliriz:
Legato Tekniği: Bağlı ya da birbirine bağlı anlamına gelir. Notaların kesintisiz olarak birbirini takip etmesi anlamına gelir.
Detache(Detaşe)Tekniği: Legato tekniğinin tam tersidir. Notaları yay değiştirme yoluyla ayrı ayrı yazılmış sesleri birbirinden ayırarak almayla elde edilen bir tekniktir.
Portato Tekniği: Tek yayda yapılan detaşe sürüşlerine denir.
Martele Tekniği: Seslerin pürüzsüz ve nitelikli bir şekilde elde edilmesidir.
Staccato (Stakkato) Tekniği: Bu teknik birbirinden kısa ve kesin bir şekilde ayrılan notaların tek yay sürüşüyle çalınmasıyla meydana gelir. Yay teller üzerinden hiç kalkmaz.
Spiccato(Spikkato) Tekniği: Yayın orta noktası ile ağırlık noktası bölgeden kısa ve çabuk bir şekilde tele düşürülüp kaldırılması tekniğidir.
Pizzicato (Pisikato) Tekniği: Seslerin yay yerine parmak aracılığıyla elde edilmesi sonucu olan bir tekniktir.
Bu tekniklerin hepsi düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışılıp elde edilen tekniklerdir.

İnternet üzerinden yapmış olduğunuz keman dersi izmir , ya da keman kursu izmir gibi aramaların en doğru karşılığı olan keman kursumuz için en ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Keman Kursu İzmir Bornova

Ücretsiz Deneme Dersleri İçin Arayın!

Comments are closed.